Skip to main content

eu

Husarion Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Husarion Sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Husarion Sp. z o.o. poprzez realizację usług doradczych oraz internacjonalizację działalności rozumianą jako wejście na nowe rynki oraz zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 651 015,00 zł